Samhong Carper CCD325 là một hệ thống cân chỉnh góc lại bằng việc sử dụng cảm biến hình ảnh CCD được xây dựng trên công nghệ hồng ngoại.Việc truyền dữ liệu và đo đạt giá trị được thực hiện 1 cách chính xác mà không có sự chậm trễ, vì vậy người sử dụng có thể thực hiện công việc một cách chính xác và hiệu quả.

Đặc tính riêng