Máy kiểm tra kim phun động cơ Diesel Bosch EPS 205 được thiết kế theo tiêu chuẩn an toàn EN 61 326.

Máy EPS 205 được sử dụng để kiểm tra sự rò rỉ, các quá trình phun của kim phun nhiên liệu động cơ Diesel. Các loại kim phun sử dụng  gồm kim phun cơ khí dành cho xe du lịch và xe tải (DHK/UI); kim phun (loại selenoid) common rail dành cho xe du lịch và xe tải (CRI/CRIN); kim phun (loại Piezo) cho xe du lịch (CRI Piezo)

– Máy có chế độ kiểm tra đối với kim phun cơ khí (DHK/UI)loại 2 lò xo.

– Giá trị thông số của kim phun được dựa trên dữ liệu “TESTDATA CD” đi kèm với máy. Liên hệ với nhà cung cấp để có được phiên bản dữ liệu mới nhất.