Máy ép thủy lực 30 tấn của Mỹ loại có đồng hồ dùng tay.